PHILIPPINE STANDARD TIMEDumating na ang bagong pag-asa
Ng ating bansang sinisinta
Ang DOST ay sumilang na
Lingkod ng bayan sa t'wina.

Pagtuklas ng bagong karunungan
Sa iba't ibang uring agham
Ang mithii'y kasaganaan at kaunlaran
Ng ating Lipunan.

Ibandila ang kanyang sagisag
Ya'y tanda ng pagsisikap
Pagtupad ng 'ting pangarap ay biyayang malalasap
Magpugay tayo ng sabay-sabay.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya'y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni'y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.

 

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya'y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni'y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.


QUICK LINKS


DOST-NCR Compliance

Philippine Transparency
Citizen's Charter
Freedom of Information Manual
DOST-NCR Privacy Policy (Data Privacy Act of 2012)
Gender and Development

DOST-NCR Resources

Director's Corner
Presentation Materials
Training Calendar
Video Library
Annual Reports
Downloads

Journals and Newsletters

S&T POST
Balitang RapiDOST
DOST Digest
Philippine Journal of Science

Today's Outlook

Daily Weather Forecast by DOST-PAGASA
Earthquake, Volcano and Tsunami Bulletins by DOST-PHIVOLCS
Project NOAH
Climatex


Philippine seal Philippine seal

Site Map